11. SINIF I.DÖNEM FİZİK DERSİ I.YAZILI SORULARIDIR LİSE FİZİK SORU BANKASI BİLGİMCE Eğitim ve Kültür Platformu
BİLGİSAYAR OYUNLARIMIZ SİZİ BEKLİYOR TIKLA GİR
 

Adı Soyadı :                                                               
Sınıfı-No    :                                                                           

11. SINIF I.DÖNEM FİZİK DERSİ I.YAZILI SORULARIDIR

 

 S.1.                      K                                     L                         Sırası ile d ve 2d yoğunluklu maddelerden yapılmış
                                   2r                                   r                               K ve L kesik konileri hava sürtünmesinin ihmal edilmediği
                                                                                                            durumda  yeterince yüksek bir noktadan serbest bırakılıyor.
                              d                                        2d
                                                                                   Konilerin kazanacağı limit hızlar  VK  ve VL dir. Buna göre;
                                  r                                     2r                                oranı kaçtır?

S.2.                                                 Yerden düşey doğrultuda V0  hızı ile atılan bir cismin hız-zaman grafiği şekildeki gibidir
                                                                             
                                                              Cismin 5 saniye sonra yerden yüksekliği kaç m’dir?      

 

 

 

 


S.3.                                             Bir duvardaki K noktası nişan alınarak yatay doğrultuda ateş ediliyor.      
                                                   Mermi şekildeki gibi L noktasına saplanıyor.

                                                   Merminin silahtan çıkış hızı 400 m/s olduğuna göre KL uzunluğu kaç cm’dir?

 

 

 


S.4. 45 m yükseklikten  V0 hızı ile yatay doğrultuda uçan bir kuş 105 m yatayında
  yerde  5m/s hızla koşmakta olan beyzbol oyuncusunu gördüğü an                           
 oyuncunun başına  şeyi kendine göre serbest bırakıyor.
       Şey  oyuncunun başına çarptığına göre kuşun hızı kaç  m/s ‘dir?
 

 

 

 

 

S.5.                                                                    
               Şekildeki gibi atılan bir top; B noktasına 4s de vardığına

                                                             göre, kaç metre yükseğe çıkmıştır. (hmax = ?) g= 10m/s²

 

 

 

 

                                                                  h ve  4h yüksekliğinden  2V ve  V  hızlarıyla şekildeki gibi yatay atılan
S.6.
                                                                    cisimlerin yatay konum yer değiştirmeleri    oranı kaçtır?

                                                                                        ( sürtünme yok )

         Şekil I                  Şekil II

 

 

 

S.7.                                                        h kadar yükseklikten serbest bırakılan bir cismin yere düşmeden önceki son 3
                                                       saniyede aldığı yol , X1  daha önce aldığı yol X2’dir.
                                                                                                                                            
                                           X2                                                            
                                                           olduğuna göre cisim kaç saniyede yere düşmüştür?

                                             
                                           X1

                                                           yer

 

 

 

 

                                                                                                                                  BAŞARILAR DİLERİM
                                                                                                                                           

               NOT BAREMİ: 5. sorunun doğru cevabı 10 diğerleri 15 er puandır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI
C.1.
Konilerin hacimleri eşit olduğundan kütleleri;
                      
   =>     
       Cisimleri limit hızları
           

 


C.2.                                                                                 4 saniye sonra cismin hızı sıfır olduğundan

 

 

                                                                                   Cismin 5 saniye sonra yerden yüksekliği

 

 

 

C.3.                                                    Merminin hedefe varma süresi                 olur.
                                                           Sapma miktarı       olur.

C.4.       Şeyin yere düşme süresi  olur.
                     3 saniyede adamın yatayda alacağı yol,
                                                                                                                                            
                                                     3 saniyede şeyin yatayda alacağı yol,
                                                                              olur.
C.5.
              Eğik atış hareketi yapan topun uçuş süresi 4s olarak verilmiştir. O halde

 bulunur.

 

Maksimum yükseklik :    metre
.

 

 

 

C.6.            den      Şekil I ve II de kullanırsak ve taraf tarafa  oranlarsak

                                     olur.

             Max. Menzilleri                   bulunur.

C.7.
           
 
                             t2                 X2=9x

                t u

 
                             t 1                 X1=7x

 

      I. Yol: Cismin yere düşme süresi, atıldığı yüksekliğin karekökü ile orantılıdır.
     
                          olur.  Soruda   t1 = 3   saniye verildiğinden,

 

                                                            tu = 4t = 4.3 =12 s     olur.

 

II. Yol  :   Cismin hız-zaman grafiği,

 

                       V(m/s)
                                     X2              X1

 4V0                                                                                         Cisim 7 x yolunu t1=3 saniyede aldığından uçuş süresi,

 3V0                                                                               tu = 4.t = 4.3 =12 s  olur.
                                            7x
 2V0
                                  5x                                        
   V0
                       3x                  
                  X
                        t          2t             3t                  4t             t(s)

                                                             t1 = t